(1)
สารการพ. สารบัญ. KKU J for Pub Health Res 2021, 14.