(1)
สารการ พ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจำฉบับ. KKU J for Pub Health Res 2021, 14.