(1)
สารการพ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ประจำฉบับ. KKU J for Pub Health Res 2021, 14.