(1)
สารการ พ. บทบรรณาธิการ (Editor Note). KKU J for Pub Health Res 2021, 14.