(1)
สารการพ. บทบรรณาธิการ (Editor ote). KKU J for Pub Health Res 2021, 14.