(1)
สารการ พ. สารบัญ. KKU J for Pub Health Res 2020, 13.