(1)
สารการพ. บทบรรณาธิการ (Editor ote). KKU J for Pub Health Res 2020, 13.