(1)
สารการ พ. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviewers) ประจำฉบับ. KKU J for Pub Health Res 2020, 13.