(1)
ดีสุรกุลอ. สารบัญ. KKU J for Pub Health Res 2019, 12.