(1)
สารการ พ. บทบรรณาธิการ. KKU J for Pub Health Res 2019, 11.