(1)
สารการพ. ปกหน้าใน. KKU J for Pub Health Res 2019, 12.