(1)
บุญทีก.; รัมย์ประโคนเ.; กองทองพ.; มุสิกะพงศ์พ. ปริมาณความเข้มข้นของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียในอากาศในโรงเลี้ยงสุกร: กรณีศึกษา โรงเลี้ยงสุกรในตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. KKU J for Pub Health Res 2020, 13, 12-21.