(1)
กิจบำรุงรัตน์เ. การประเมินผลความสูญเสียของลูกจ้างที่พิการนิ้วมือ มือหรือแขนต่อค่าทดแทนของการประกอบอาชีพ. KKU J for Pub Health Res 2019, 13, 79-87.