(1)
ฮาดทักษ์วงค์ พ.; ชายเกลี้ยง ส. การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในกลุ่มพนักงานร้านอาหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. KKU J for Pub Health Res 2019, 12, 60-69.