(1)
วงศ์บุตรฐ.; แสนไชยสุริยาภ.; ประจันตะเสนน. ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับการบริการ คลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2017, 8, 22-32.