(1)
เรียบร้อย ว.; ชายเกลี้ยง ส. การบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี. KKU J for Pub Health Res 2018, 4, 11-20.