(1)
มหาวีรวัฒน์อ.; อมรสินอ.; ตงศิริศ.; ชาวดรว.; ปัดถามังช.; ขันธพัฒน์ร. การเปรียบเทียบผลของปริมาณน้ำตาลในเลือดระหว่างผู้บริโภคแก่นตะวันกับ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 15-20.