(1)
ศิลปานันทกุลส.; สินไชยพ.; วัฒนสมบูรณ์พ.; ตันตระการอาภาไ. ความสามารถซึมผ่านน้ำของส่วนผสมจากกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 7-11.