(1)
อัครไชยพงศ์ก.; จงกำโชคว.; พานทองเ.; สุนทรวินิตว.; ศรีสุขภ.; สกุลคูพ.; ศิริรัตนพฤกษ์ส. สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน. KKU J for Pub Health Res 2018, 9, 1-6.