(1)
กุจะพันธ์จ.; พรหมเทศส.; คำสะอาดศ.; สุวรรณรุ่งเรืองก.; เวียงนนท์ส. การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน: การศึกษาระยะยาวไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น. KKU J for Pub Health Res 2018, 6, 110-115.