[1]
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว. 2023. รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประจำฉบับ . วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 16, 2 (ก.ค. 2023).