[1]
สกุลคู พ. , สารการ พ. , โสฬสจินดา ก., ดีสุรกุล อ., ตั้งใฝ่คุณธรรม อ. และ กีรติวรสกุล ช. 2020. เสวนาวิชาการ “ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 ทางออกและแนวทางการจัดการ แนวทางป้องกัน และฝุ่นจิ๋วในสถานการณ์ปัจจุบัน”. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 3 (ก.ค. 2020), 1–6.