[1]
หัตถโกศล ฉ., เตชะวิเชียร ม., ทับเจริญ ญ., ทรัพย์วโรบล ส., อุ่นทิ เ. และ สรรพ่อค้า พ. 2020. ผลการบริโภคนมอัลมอนด์สกัดเย็นต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 13, 4 (ส.ค. 2020), 41–49.