[1]
วงศ์บุตรฐ., แสนไชยสุริยาภ. และ ประจันตะเสนน. 2017. ภาวะโภชนาการและการบริโภคอาหารผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียที่รับการบริการ คลินิกโรคธาลัสซีเมีย โรงพยาบาลขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 8, 4 (ก.ค. 2017), 22-32.