[1]
เรียบร้อย ว. และ ชายเกลี้ยง ส. 2018. การบาดเจ็บซ้ำซากในพนักงานอุตสาหกรรมแกะสลักหิน จังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 4, 3 (เม.ย. 2018), 11–20.