[1]
อัครไชยพงศ์ ก., จงกำโชค ว., พานทอง เ., สุนทรวินิต ว., ศรีสุข ภ., สกุลคู พ. และ ศิริรัตนพฤกษ์ ส. 2018. สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 9, 1 (เม.ย. 2018), 1–6.