[1]
อัครไชยพงศ์ก., จงกำโชคว., พานทองเ., สุนทรวินิตว., ศรีสุขภ., สกุลคูพ. และ ศิริรัตนพฤกษ์ส. 2018. สถานการณ์อาชีวอนามัยของประเทศไทยในปัจจุบัน. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 9, 1 (เม.ย. 2018), 1-6.