[1]
เฉวียงวาสม. และ อินทร์ม่วงอ. 2018. Water Supply Treatment Plant Operation and Water Quality in Wangtong Sub-district, Nawang District, Nong Bua Lam Phu Province. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 6, 1 (เม.ย. 2018), 47-60.