[1]
โล่วิรกรณ์ ส., มุกตพันธ์ เ., ภาโนมัย ณ., พลางวัน จ. และ รัตนทิพย์ ศ. 2018. การบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ของนักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 6, 2 (เม.ย. 2018), 62–68.