[1]
กุจะพันธ์จ., พรหมเทศส., คำสะอาดศ., สุวรรณรุ่งเรืองก. และ เวียงนนท์ส. 2018. การดื่มกาแฟหรือชากับการตายด้วยโรคเบาหวาน: การศึกษาระยะยาวไปข้างหน้า จังหวัดขอนแก่น. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | KKU Journal for Public Health Research. 6, 3 (เม.ย. 2018), 110-115.