กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล