กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบระดับการรับรู้และการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทานแช่เย็นและแช่แข็ง ของนักศึกษาปริญญาตรีสองกลุ่มคณะ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF