กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาและประเมินตัวแบบการจัดการตนเอง ของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF