กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความล่าช้าของผู้ป่วยในการรักษา วัณโรคปอดเสมหะพบเชื้อรายใหม่จังหวัดแพร่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล