กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะซึมเศร้า ความคิดอัตโนมัติด้านลบ ทัศนคติบิดเบือนกับความคิดบิดเบือน ของผู้เสพยาบ้าอายุระหว่าง 18-24 ปี ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF