กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพในการลดปริมาณสารเมทโธมิลที่ปนเปื้อนในถั่วฝักยาว โดยการแช่น้ําที่มีสารสกัดจากรางจืดและย่านาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF