กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลของปริมาณน้ำตาลในเลือดระหว่างผู้บริโภคแก่นตะวันกับ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF