กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสามารถซึมผ่านน้ำของส่วนผสมจากกากตะกอนน้ำเสีย เถ้าหนัก เถ้าลอย และปูนขาว ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF