กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการป่วยเป็นวัณโรคปอดในผู้ป่วยปอดอักเสบชุมชน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของจังหวัดนครพนม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล