กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะของชุมชน บ้านหัวหนอง ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF