[1]
ใจรังกาส., พุธวัฒนะพ., and วงศ์วทัญญูศ., “The Effect of Music on The Sleep Quality in Breast Cancer Patients Receiving Chemotherapy”, KJN, vol. 25, no. 1, pp. 123-140, Jun. 2018.