[1]
ตั้งนพรัตน์กุล ม. . ., เกษแก้ว พ. . ., และ บุญอรัญ อ., “การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว ที่รับบริการในห้องฉุกเฉิน : โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 299–307, มี.ค. 2024.