[1]
สนั่นเอื้อ ป. ., “ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวเพื่อการคลอดต่อการรับรู้ประสบการณ์การคลอดของมารดา ที่คลอดบุตรคนแรกในโรงพยาบาลโพนทอง”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 75–87, มี.ค. 2024.