[1]
กวีมูล บ., “การพัฒนาระบบการคัดกรองประเภทผู้ป่วยร่วมกับสัญลักษณ์สี สำหรับจุดคัดกรองด่านหน้า งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 63–74, มี.ค. 2024.