[1]
แก้วคำลา ศ. . ., “ การพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ในเครือข่ายสุขภาพอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 563–575, ก.พ. 2024.