[1]
เหลือผล จ. และ หานนท์ น., “การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 212–225, ม.ค. 2024.