[1]
ทนงยิ่ง จ. ., อุปแก้ว ร., และ สุขบาล ด. ., “การพัฒนารูปแบบการวางแผนการจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง งานผู้ป่วยในโรงพยาบาลธวัชบุรี”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 197–211, ม.ค. 2024.