[1]
พาบุ ส., “การพัฒนาระบบการประเมินสภาพผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะแรกรับเข้ารักษาและการพยาบาลในแผนกผู้ป่วยอุบัติเหตุ โรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี”, J Res Health Inno Dev, ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 185–196, ม.ค. 2024.