[1]
ศรีหามี จ. . ., “ผลของโปรแกรมลดน้ำหนักโดยใช้ตาราง 9 ช่องต่อความรู้ พฤติกรรมการออกกำลังกาย และน้ำหนักของนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านแคน ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 280–286, ธ.ค. 2023.