[1]
พูนวศิน ธ. . และ อาภรณ์รัตน์ เ. ., “การพัฒนารูปแบบการดูแลต่อเนื่องที่บ้านของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง”, J Res Health Inno Dev, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 126–136, ส.ค. 2023.